In een beginnerscursus is er logischerwijs veel aandacht voor woordenschat, grammatica en spelling. Toch leer je al van in het begin eenvoudige zinnen maken en vragen stellen over zeer concrete onderwerpen. Als je gesprekspartner zijn tempo aanpast, kan je na deze module al een eenvoudig gesprek voeren! Zo kan je jezelf of iemand anders voorstellen, naar de winkel gaan en eenvoudige inlichtingen inwinnen. Ook leer je je instemming of afkeuring uitdrukken of zeggen dat je het ergens niet mee eens bent.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • Spreken
  • Je leert instructies geven aan een bekende taalgebruiker.
  • Je verwoordt een uitnodiging, een voorstel en een oproep en kunt erop reageren.
  • Je verwoordt ook wensen, noden en gevoelens en vraagt naar de beleving van de gesprekspartner.
  • Je leert afspraken maken en afzeggen.
 • Schrijven
  • Je leert in eenvoudige taal formulieren en documenten in verband met personalia invullen.
 • Lezen
  • Je leert informatie selecteren uit teksten zoals belangrijke formulieren, documenten en alledaagse papieren.
  • Je leert eenvoudige constructies begrijpen.
 • Luisteren
  • Je leert eenvoudige boodschappen begrijpen zoals een mededeling, een gesprek en een advies. 

Praktisch

 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Bij start in september:  geen voorkennis vereist
 • Bij start in januari: mits slagen niveautest of op basis van eerder behaalde certificaten

Lessenrooster / inschrijven

Turks Beginners 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Maasmechelendonderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 28 jan 2021 10 jun 2021
 donderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021
1250-86