Met de module Vantage 2 leer je echte talige zelfstandigheid. Het meest opvallende kenmerk van de taalbeheersing is dat je als taalgebruiker adequaat kan inspelen op de communicatiesituaties en weinig hinder ondervindt van talige beperkingen. De te lezen teksten op dit niveau kunnen impliciete informatie bevatten en al zeer complex gestructureerd zijn. De te lezen teksten op dit niveau kunnen impliciete informatie bevatten en al zeer complex gestructureerd zijn.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

 

 

Inhoud

Je leert

  • hoofdgedachten te vinden en gedachtegangen te volgen
  • specifieke informatie zoeken
  • alle gegevens te begrijpen in een rijk aanbod van authentieke teksten
  • schriftelijk informatie te vragen en te geven
  • instructies en verslagen te schrijven
  • notities te nemen ter voorbereiding van een verslag
  • het uiten van een mening of een standpunt en/of het vragen ernaar schriftelijk onder te knie te krijgen
  • ... 

Praktisch

120

Conversatie 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Spaans Correspondentie 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Spaans Correspondentie 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Spaans Correspondentie 1 bij Qrios aangeboden wordt.

1233-69