In de vijfde module word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Spaanse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities in Spaanstalige landen en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een een artikel, een reportage of Spaanse film.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

  • uitbreiding grammatica
  • uitbreiding woordenschat
  • conversaties over je leef- en werksituatie
  • eigen wensen en gedachten te verwoorden
  • de mening van je gesprekspartner vragen
  • ...

Praktisch

120

Gevorderden 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Gevorderden 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 26 jan 2021 08 jun 2021inschrijven
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021inschrijven
1230-66