Gewapend met een stevige kennis en toepasvaardigheid van het taalsysteem gaan je aan de slag in de meest diverse en veelzijdige taalsituaties. Je traint luister- en leesvaardigheid en je verwert strategieën voor spreken en schrijven. Je kan je in vertrouwde situaties al redelijk uit de slag trekken, maar het ontbreekt je nog aan woordenschat, oefening en spontaniteit? In deze module worden je woordenschat, grammatica en spreekdurf verder aangescherpt. Spontaan en zelfstandig in het Spaans? Het lukt je nu meer dan “redelijk”!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Onderwerpen die aan bod komen zijn
  • consumptie
  • leefomstandigheden
  • gezondheid
  • communicatie op het werk
  • informatie geven en vragen
 • Je leert
  • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
  • samenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
  • een standpunt innemen en dit verwoorden

 

Praktisch

120

Gevorderden 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Gevorderden 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 26 jan 2021 08 jun 2021inschrijven
Hamont-Achelwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021inschrijven
Peermaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 25 jan 2021 07 jun 2021inschrijven
1229-65