Je werkt aan de schriftelijke vaardigheden lezen en schrijven. Je kunt zonder veel moeite vlot en spontaan communiceren, ook over meer complexe onderwerpen. Je taalgebruik is steeds nauwkeuriger en je kan je desgewenst toespitsen op specifieke vakgebieden. Je bent in staat fijnere betekenisnuances te vatten en je kan langere en meer ingewikkelde teksten begrijpen en er de impliciete betekenis van achterhalen. Ook een uiteenzetting houden met het afwegen van voor- en nadelen behoort tot de uitdagingen. 

Cursisten op dit niveau bezitten een aanzienlijke woordkennis en beheersen het grammaticale systeem in die mate dat zij hun kennis vooral willen toepassen en oefenen. De correcte toepassing van grammatica en het gebruik van het juiste woord wordt hier aangemoedigd en verder uitgediept.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Inhoud

  • je leert in zakelijke brieven of handleidingen de hoofdgedachte achterhalen en in geschreven instructies alle gegevens begrijpen
  • je leert je een mening vormen over wat je leest, over een column of een literaire tekst
  • je leert ook hoe je je mening schriftelijk moet verwoorden
  • je leert een sollicitatiebrief, instructies en bijdragen schrijven
  • je leest en schrijft over een brede waaier van onderwerpen
  • ...

Praktisch

120

Conversatie 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Spaans Correspondentie 2 wordt momenteel niet ingericht. Indien Spaans Correspondentie 2 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Spaans Correspondentie 2 bij Qrios aangeboden wordt.

1235-71