De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorlijk correct, vlot en je intonatie varieert in zeker mate. Je spreektempo benadert al dicht dat van de moedertaalspreker en je formuleert je boodschap adequaat. Je uitspraak levert nog zelden begripsproblemen op. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

  • je leert gestructureerd spreken over onderwerpen die vallen binnen je interessesfeer en ervaringswereld
  • je kan een presentatie geven
  • je kan discussiëren over bepaalde thema’s
  • grammaticale uitleg is louter ter ondersteuning
  • ...

Praktisch

120

Gevorderden 4 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Spaans Conversatie 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Spaans Conversatie 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Spaans Conversatie 1 bij Qrios aangeboden wordt.

1232-68