In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Portugees, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Portugese taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Portugees. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

  • kennismaken
  • familie
  • boodschappen doen
  • de weg vragen
  • reizen
  • uit eten in een restaurant

Praktisch

120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Portugees Beginners 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 10 sep 2020 10 jun 2021inschrijven
2128-91