Vanaf nu wordt de goede basiskennis die je verwierf in Richtgraad 1 systematisch omgezet in  praktische kennis zodat er alsmaar meer gestreefd kan worden naar een grotere zelfstandigheid wat betreft het gebruik van  de Poolse taal.

Je leert communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties waarbij je hoofdzaken van alledaagse onderwerpen kan begrijpen, dit o.m. in werk-, school,- en ontspanningssituaties. Steeds meer wordt er gestreefd om spontaan te spreken in het Pools. Uiteraard is er ook ruimte voor de Poolse leefwereld met haar typische gewoontes en cultuur. Op reis in Polen trek je je in de meest voorkomende situaties al goed uit de slag. Je wordt begeleid bij het schrijven van een eenvoudige en samenhangende tekst met betrekking tot onderwerpen die tot jouw persoonlijke interessesfeer behoren. Je kan praten over gebeurtenissen, je ervaringen en gevoelens en ook bondig verklaringen geven en opvattingen. Je haalt de relevante informatie uit Poolse teksten die je hoort of leest.  

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

Je werkt rond volgende onderwerpen

  • officiële instanties
  • Poolse leefwereld
  • vrije tijd
  • onthaal
  • klimaat
  • communicatie op het werk

Je leert

  • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen;
  • hoofdzaken begrijpen van teksten en nieuwsfeiten;
  • een standpunt verwoorden.

Praktisch

120

Beginners 3 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Pools Gevorderden 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Pools Gevorderden 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Pools Gevorderden 1 bij Qrios aangeboden wordt.

1239-75