Pools Beginners 1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Pools, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Poolse taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Pools. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • jezelf voorstellen
 • je familie voorstellen
 • informatie vragen
 • te eten bestellen in een restaurant
 • de weg vragen en uitleggen
 • het weer beschrijven
 •  … 

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Pools Beginners 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
1236-72

Pools Beginners 2

Je bent geen beginner meer en verrijkt je talenkennis aan de hand van lees-, luister-, schrijf- én spreekoefeningen. Je kan op een eenvoudige manier spreken over vertrouwde onderwerpen. U begrijpt en gebruikt alledaagse uitdrukkingen. Je kan eenvoudige informatie uitwisselen over je achtergrond, je directe omgeving of over onderwerpen die van persoonlijk belang zijn. Je kan je onmiddellijke omgeving beschrijven en meer vertellen over bijvoorbeeld je werk of je persoonlijke interesses. Verder leer je uitleggen hoe je dag is ingedeeld en wat je in het verleden hebt gedaan.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

 • praten over jezelf
 • praten over je familie
 • praten over je je hobby's
 • op restaurant gaan
 • boodschappen doen
 • de weg vragen
 • een woning zoeken
 • het openbaar vervoer gebruiken
 • een dokter om hulp vragen
 • eenvoudige conversaties voeren
 • vervolg basiswoordenschat
 • vervolg basisgrammatica
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Beginners 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Pools Beginners 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
1237-73

Pools Beginners 3

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis, je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Pools! De grammatica van de afgelopen 2 jaren wordt interactief herhaald en opgebouwd. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod! Jezelf spontaan uitdrukken in het Pools? Dat leer je in niveau 3!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

Je werkt rond de volgende onderwerpen:

 • officiële instanties
 • vrije tijd
 • onthaal
 • klimaat
 • wonen
 • jezelf in de wereld
 • communicatie op het werk
 • Poolse cultuur
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Beginners 2 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

Pools Beginners 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Maasmechelenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 25 jan 2021 07 jun 2021inschrijven
 maandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
1238-74

Pools Gevorderden 1

Vanaf nu wordt de goede basiskennis die je verwierf in Richtgraad 1 systematisch omgezet in  praktische kennis zodat er alsmaar meer gestreefd kan worden naar een grotere zelfstandigheid wat betreft het gebruik van  de Poolse taal.

Je leert communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties waarbij je hoofdzaken van alledaagse onderwerpen kan begrijpen, dit o.m. in werk-, school,- en ontspanningssituaties. Steeds meer wordt er gestreefd om spontaan te spreken in het Pools. Uiteraard is er ook ruimte voor de Poolse leefwereld met haar typische gewoontes en cultuur. Op reis in Polen trek je je in de meest voorkomende situaties al goed uit de slag. Je wordt begeleid bij het schrijven van een eenvoudige en samenhangende tekst met betrekking tot onderwerpen die tot jouw persoonlijke interessesfeer behoren. Je kan praten over gebeurtenissen, je ervaringen en gevoelens en ook bondig verklaringen geven en opvattingen. Je haalt de relevante informatie uit Poolse teksten die je hoort of leest.  

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

Je werkt rond volgende onderwerpen

 • officiële instanties
 • Poolse leefwereld
 • vrije tijd
 • onthaal
 • klimaat
 • communicatie op het werk

Je leert

 • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen;
 • hoofdzaken begrijpen van teksten en nieuwsfeiten;
 • een standpunt verwoorden.

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
120

Beginners 3 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Pools Gevorderden 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Pools Gevorderden 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Pools Gevorderden 1 bij Qrios aangeboden wordt.

1239-75

Pools Gevorderden 2

Nu je de basis van het Pools goed genoeg beheerst en de eerste stappen in het toepassen ervan (Pools Gevorderden 1) gezet hebt, leer je verder om zelfstandig volledige gesprekken te kunnen voeren. De bedoeling is om een onafhankelijke gebruiker van de taal te worden, met de nodige spreekdurf. Je zal merken dat een conversatie met een gesprekspartner die langzaam en zonder ingewikkelde zinconstructies spreekt al zeer vlot verloopt. Je blijft uiteraard ook je luister-, lees- en schrijfvaardigheden trainen.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

Je werkt rond volgende onderwerpen

 • consumptie
 • leefomstandigheden
 • gezondheid
 • communicatie op het werk
 • informatie geven en vragen
 • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
 • samenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
 • een standpunt innemen en dit verwoorden

Je leert

 • overslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
 • osamenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
 • oeen standpunt innemen en dit verwoorden

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
120

Gevorderden 1 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Pools Gevorderden 2 wordt momenteel niet ingericht. Indien Pools Gevorderden 2 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Pools Gevorderden 2 bij Qrios aangeboden wordt.

2014-74