De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorlijk correct, vlot en je intonatie varieert in zeker mate. Je spreektempo benadert al dicht dat van de moedertaalspreker en je formuleert je boodschap adequaat. Je uitspraak levert nog zelden begripsproblemen op. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

  • Je leert gestructureerd spreken over onderwerpen die vallen binnen je interessesfeer en ervaringswereld.
  • Je kan een presentatie geven.
  • Je kan discussiëren over bepaalde thema’s.
  • Grammaticale uitleg is louter ter ondersteuning.

Praktisch

120

Gevorderden 4 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Conversatie 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 28 jan 2021 10 jun 2021inschrijven
Hamont-Achelwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021inschrijven
1222-58