In de vijfde module word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Italiaanse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een een artikel, een reportage of een Italiaanse film.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

  • uitbreiding grammatica
  • uitbreiding woordenschat
  • conversaties over je leef- en werksituatie
  • eigen wensen en gedachten te verwoorden
  • de mening van je gesprekspartner vragen
  • ...

Praktisch

120

Gevorderden 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Gevorderden 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 19:00 - 22:15 02 sep 2019 08 jun 2020inschrijven
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 04 sep 2019 03 jun 2020inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 22 jan 2020 03 jun 2020inschrijven
1220-56