Gewapend met een stevige kennis en toepasvaardigheid van het taalsysteem ga je aan de slag in de meest diverse en veelzijdige taalsituaties. Je traint je luister- en leesvaardigheid en je verwerft strategieën voor spreken en schrijven. Je kan je in vertrouwde situaties (familie, reizen, hobby’s, werk) al redelijk uit de slag trekken, maar het ontbreekt je nog aan woordenschat, oefening en spontaniteit? In het vierde niveau worden je woordenschat, grammatica en spreekdurf verder aangescherpt. Spontaan en zelfstandig in het Italiaans? Het lukt je nu meer dan “redelijk”!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met Threshold B1.

Inhoud

 • Onderwerpen die aan bod komen zijn 
  • consumptie
  • leefomstandigheden
  • gezondheid 
  • communicatie op het werk
  • informatie geven en vragen
 • Je leert
  • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
  • samenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
  • een standpunt innemen en dit verwoorden

Praktisch

120

Gevorderden 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Gevorderden 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:15 02 sep 2019 05 jun 2020inschrijven
Houthalendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 03 sep 2019 02 jun 2020inschrijven
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 22 jan 2020 03 jun 2020inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 04 sep 2019 03 jun 2020inschrijven
1219-55