Italiaans Beginners 1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Italiaans, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Italiaanse taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Italiaans. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • jezelf voorstellen
 • je familie voorstellen
 • informatie vragen
 • te eten bestellen in een restaurant
 • de weg vragen en uitleggen
 • het weer beschrijven
 •  … 

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.
 • Bij start in september:  geen voorkennis vereist
 • Bij start in januari: mits slagen niveautest of op basis van eerder behaalde certificaten

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Beginners 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 26 jan 2021 08 jun 2021
Hamont-Achelmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 25 jan 2021 07 jun 2021
Houthalenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 25 jan 2021 07 jun 2021
Maasmechelenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 25 jan 2021 07 jun 2021
 maandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 07 sep 2020 07 jun 2021
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 26 jan 2021 09 jun 2021
Tongerendonderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021
 donderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 28 jan 2021 10 jun 2021
1216-52

Italiaans Beginners 2

Je bent geen beginner meer en verrijkt je talenkennis aan de hand van lees-, luister-, schrijf- én spreekoefeningen. Je kan op een eenvoudige manier spreken over vertrouwde onderwerpen. Je begrijpt en gebruikt alledaagse uitdrukkingen. Je kan eenvoudige informatie uitwisselen over je achtergrond, je directe omgeving of over onderwerpen die van persoonlijk belang zijn. Je kan je onmiddellijke omgeving beschrijven en meer vertellen over bijvoorbeeld je werk of je persoonlijke interesses. Verder leer je uitleggen hoe je dag is ingedeeld en wat je in het verleden hebt gedaan.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

 • praten over jezelf
 • praten over je familie
 • praten over je je hobby's
 • op restaurant gaan
 • boodschappen doen
 • de weg vragen
 • een woning zoeken
 • het openbaar vervoer gebruiken
 • een dokter om hulp vragen
 • eenvoudige conversaties voeren
 • vervolg basiswoordenschat
 • vervolg basisgrammatica
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Beginners 1 of niveautest

 

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Beginners 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 27 jan 2021 09 jun 2021
Houthalendonderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 28 jan 2021 10 jun 2021
Maasmechelendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 26 jan 2021 08 jun 2021
 dinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 08 sep 2020 15 jun 2021
Sint-Truidenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 25 jan 2021 07 jun 2021
Tongerendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 08 sep 2020 08 jun 2021
 dinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 26 jan 2021 08 jun 2021
1217-53

Italiaans Gevorderden 1

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis. Je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Italiaans! De grammatica van de afgelopen twee jaren wordt interactief herhaald. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod! Jezelf spontaner uitdrukken in het Italiaans? Dat leer je in Threshold 2.1!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met Threshold B1.

Inhoud

 • Je werkt rond de volgende onderwerpen:
  • officiële instanties
  • vrije tijd
  • onthaal
  • klimaat
  • wonen
  • jezelf in de wereld
  • communicatie op het werk
 • Italiaanse cultuur
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • ...

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Beginners 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Gevorderden 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 26 jan 2021 08 jun 2021
Houthalendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 26 jan 2021 08 jun 2021
Maasmechelendonderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 28 jan 2021 10 jun 2021
 donderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021
1218-54

Italiaans Gevorderden 2

Gewapend met een stevige kennis en toepasvaardigheid van het taalsysteem ga je aan de slag in de meest diverse en veelzijdige taalsituaties. Je traint je luister- en leesvaardigheid en je verwerft strategieën voor spreken en schrijven. Je kan je in vertrouwde situaties (familie, reizen, hobby’s, werk) al redelijk uit de slag trekken, maar het ontbreekt je nog aan woordenschat, oefening en spontaniteit? In het vierde niveau worden je woordenschat, grammatica en spreekdurf verder aangescherpt. Spontaan en zelfstandig in het Italiaans? Het lukt je nu meer dan “redelijk”!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met Threshold B1.

Inhoud

 • Onderwerpen die aan bod komen zijn 
  • consumptie
  • leefomstandigheden
  • gezondheid 
  • communicatie op het werk
  • informatie geven en vragen
 • Je leert
  • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
  • samenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
  • een standpunt innemen en dit verwoorden

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Gevorderden 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Gevorderden 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 27 jan 2021 09 jun 2021
Peltwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021
1219-55

Italiaans Gevorderden 3

In de vijfde module word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Italiaanse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een een artikel, een reportage of een Italiaanse film.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • uitbreiding grammatica
 • uitbreiding woordenschat
 • conversaties over je leef- en werksituatie
 • eigen wensen en gedachten te verwoorden
 • de mening van je gesprekspartner vragen
 • ...

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Gevorderden 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Gevorderden 3   Inschrijven Lesuren Start Einde
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021
 woensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021
1220-56

Italiaans Gevorderden 4

In de zesde module Italiaans beschik je over voldoende woordenschat om te communiceren over onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven zoals: familie, hobby's, interesses, werk, reizen en actualiteit. In deze module schenken we ook ruim aandacht aan Italiaanse cultuur. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

Mogelijke onderwerpen:

 • actualiteit
 • Italiaanse steden en regio's
 • logeermogelijkheden, gerechten, recepten, vakantiegewoonten ... vergelijken en evalueren
 • een uitnodiging beleefd afwijzen en uitleggen waarom je weigert
 • documenten i.v.m. de huur van een wagen begrijpen
 • eenvoudige klachten verwoorden in een garage
 • deelnemen aan een discussieforum
 • ...

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Gevorderden 3 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Gevorderden 4   Inschrijven Lesuren Start Einde
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021
 woensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021
1221-57

Italiaans Conversatie 1

De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorlijk correct, vlot en je intonatie varieert in zeker mate. Je spreektempo benadert al dicht dat van de moedertaalspreker en je formuleert je boodschap adequaat. Je uitspraak levert nog zelden begripsproblemen op. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

 • Je leert gestructureerd spreken over onderwerpen die vallen binnen je interessesfeer en ervaringswereld.
 • Je kan een presentatie geven.
 • Je kan discussiëren over bepaalde thema’s.
 • Grammaticale uitleg is louter ter ondersteuning.

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Gevorderden 4 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Conversatie 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 28 jan 2021 10 jun 2021
Hamont-Achelwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021
1222-58

Italiaans Correspondentie 1

Met de module Correspondentie 1 leer je echte talige zelfstandigheid. Het meest opvallende kenmerk van de taalbeheersing is dat je als taalgebruiker adequaat kan inspelen op de communicatiesituaties en weinig hinder ondervindt van talige beperkingen. De te lezen teksten op dit niveau kunnen impliciete informatie bevatten en al zeer complex gestructureerd zijn. De te lezen teksten op dit niveau kunnen impliciete informatie bevatten en al zeer complex gestructureerd zijn.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

Je leert

 • hoofdgedachten te vinden en gedachtegangen te volgen
 • specifieke informatie zoeken
 • alle gegevens te begrijpen in een rijk aanbod van authentieke teksten
 • schriftelijk informatie te vragen en te geven
 • instructies en verslagen te schrijven
 • notities te nemen ter voorbereiding van een verslag
 • het uiten van een mening of een standpunt en/of het vragen ernaar schriftelijk onder te knie te krijgen
 • ... 

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Conversatie 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Italiaans Correspondentie 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Hamont-Achelwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021
1223-59