Je hebt de smaak nu echt te pakken. Je beschikt al over een goede basis en je kan jezelf uitdrukken over hedendaagse thema’s. In het derde jaar leer je nog vlotter te communiceren zodat je jezelf weet te redden in allerhande dagdagelijkse situaties. Hiertoe wordt de woordenschat uitgebreid en werk je op een interactieve manier verder aan de vier vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven). Je zal merken dat je vertrouwen in het spreken en schrijven nu snel groeit.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

  • een persoon beschrijven
  • praten over culturele activiteiten (een voorstelling, een film)
  • een plaats of vakantiebestemming beschrijven (bezienswaardigheden, klimaat enz.)
  • tradities, gewoontes en feestdagen in Griekenland
  • zichzelf behelpen in het ziekenhuis of bij de dokter
  • contacten met officiële instanties

Praktisch

120

Beginners 2 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

Grieks Beginners 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 25 jan 2021 07 jun 2021inschrijven
2123-86