Volledig contactonderwijs

Frans Beginners 1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Frans, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de pra...
Lees meer

Frans Beginners 2

In dit niveau leer je spelenderwijs je behelpen in dagdagelijkse situaties. Ook uitspraakoefeningen en cultuur komen aan bod. Frans spreekt men immers niet alleen in België en Frankrijk, maar ook in Zwitserland, Canada, Afrika en de Caraïben. Tussend...
Lees meer

Frans Gevorderden 1

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis, je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Frans! De grammatica van de afgelopen 2 jaren wor...
Lees meer

Frans gevorderden 2

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis, je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Frans! De grammatica van de afgelopen 2 jaren wor...
Lees meer

Frans Gevorderden 3

In het vijfde niveau word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Franse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tra...
Lees meer

Frans Gevorderden 4

Je begrijpt vlot het merendeel van wat je leest en hoort. Je kan je spontaan, correct en vlot uitdrukken, maar je woordenschat rond specifieke thema’s en de finesses van de Franse taal kunnen nog uitgebreid worden? In alle lessen staat interactie cen...
Lees meer

Frans Conversatie 1

De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorl...
Lees meer

Frans Correspondentie 1

Met de module Vantage 2 leer je echte talige zelfstandigheid. Het meest opvallende kenmerk van de taalbeheersing is dat je als taalgebruiker adequaat kan inspelen op de communicatiesituaties en weinig hinder ondervindt van talige beperkingen. De te l...
Lees meer

Frans Conversatie 2

Je werkt aan de mondelinge vaardigheden spreken en luisteren. We werken enkel met authentieke teksten en onderwerpen die betrekking hebben op je werk en persoonlijke interesses alsook de cultuur in Franstalige gebieden. Uit de dagdagelijkse realiteit...
Lees meer

Frans Correspondentie 2

Je werkt aan de schriftelijke vaardigheden lezen en schrijven. Je kunt zonder veel moeite vlot en spontaan communiceren, ook over meer complexe onderwerpen. Je taalgebruik is steeds nauwkeuriger en je kan je desgewenst toespitsen op specifieke vakgeb...
Lees meer

Frans voor leerkrachten lager onderwijs

Geef je Frans in het lager onderwijs en heb je nood aan ondersteunende kennis?  Wil je op de hoogte blijven van de laatste spelling- en/of grammaticaregels? Wil je je vaardigheden verbeteren en samen uitdokteren welke werkvormen je leerlingen kunnen...
Lees meer