In het vijfde niveau word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Franse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities in Franstalige landen en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een Frans chanson, een artikel, een reportage of Franse film. “Un français approfondi” om daarna vlotter ter taal te zijn!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

  • uitbreiding grammatica
  • uitbreiding woordenschat
  • conversaties over je leef- en werksituatie
  • eigen wensen en gedachten te verwoorden
  • de mening van je gesprekspartner vragen
  • ...

Praktisch

  • Bij start in september: 120 lesuren
  • Bij start in januari: 60 lesuren
  • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal
  • Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal

Gevorderden 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Gevorderden 3   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotmaandag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 25 jan 2021 07 jun 2021
1210-46