In het vijfde niveau word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Franse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities in Franstalige landen en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een Frans chanson, een artikel, een reportage of Franse film. “Un français approfondi” om daarna vlotter ter taal te zijn!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

  • uitbreiding grammatica
  • uitbreiding woordenschat
  • conversaties over je leef- en werksituatie
  • eigen wensen en gedachten te verwoorden
  • de mening van je gesprekspartner vragen
  • ...

Praktisch

120

Gevorderden 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Gevorderden 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
1210-46