In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Frans, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Franse taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Frans. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

  • jezelf voorstellen
  • je familie voorstellen
  • informatie vragen
  • eten bestellen in een restaurant
  • de weg vragen en uitleggen
  • het weer beschrijven
  •  … 

Praktisch

120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Frans Beginners 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
Houthalenmaandag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 07 sep 2020 08 feb 2021inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
Tongerendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021inschrijven
1206-42