Frans Beginners 1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Frans, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Franse taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Frans. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • jezelf voorstellen
 • je familie voorstellen
 • informatie vragen
 • eten bestellen in een restaurant
 • de weg vragen en uitleggen
 • het weer beschrijven
 •  … 

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.
 • Bij start in september:  geen voorkennis vereist
 • Bij start in januari: mits slagen niveautest of op basis van eerder behaalde certificaten

Lessenrooster / inschrijven

Frans Beginners 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotmaandag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 25 jan 2021 07 jun 2021
Houthalenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 07 sep 2020 08 feb 2021
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 26 jan 2021 08 jun 2021
Tongerendonderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021
 donderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 28 jan 2021 10 jun 2021
1206-42

Frans Gevorderden 1

Beschik je reeds over een basiskennis Frans en wil je deze graag in een versneld tempo bijschaven, kom dan naar onze half intensieve cursus in gecombineerd onderwijs. Je krijgt 6u per week les waarvan 3u in contactonderwijs op zaterdagvoormiddag en 3u in afstandsonderwijs. 

Beschik je reeds over een basiskennis Frans en wil je deze graag in een versneld tempo bijschaven, kom dan naar onze half intensieve cursus in gecombineerd onderwijs. Je krijgt 6u per week les waarvan 3u in contactonderwijs op zaterdagvoormiddag en 3u in afstandsonderwijs.

 

Inhoud

 • Les modes de temps
 • Les pronoms personnels
 • Les degrés de comparaison
 • Les adverbes et les adjectifs
 • Différents thèmes de conversation
 • Vocabulaire étendu

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Voorkennis A2 vereist

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Frans Gevorderden 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Frans Gevorderden 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Frans Gevorderden 1 bij Qrios aangeboden wordt.

5860-60

Frans Beginners 2

In dit niveau leer je spelenderwijs je behelpen in dagdagelijkse situaties. Ook uitspraakoefeningen en cultuur komen aan bod. Frans spreekt men immers niet alleen in België en Frankrijk, maar ook in Zwitserland, Canada, Afrika en de Caraïben. Tussendoor nemen we natuurlijk ook de tijd voor enkele Franse chansons.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

 • praten over jezelf
 • praten over je familie
 • praten over je je hobby's
 • op restaurant gaan
 • boodschappen doen
 • de weg vragen
 • een woning zoeken
 • het openbaar vervoer gebruiken
 • een dokter om hulp vragen
 • eenvoudige conversaties voeren
 • vervolg basiswoordenschat
 • vervolg basisgrammatica
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Beginners 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Beginners 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 27 jan 2021 09 jun 2021
Sint-Truidenwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 27 jan 2021 09 jun 2021
1207-43

Frans Gevorderden 1

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis, je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Frans! De grammatica van de afgelopen 2 jaren wordt interactief herhaald en opgebouwd. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod! Jezelf spontaan uitdrukken in het Frans? Dat leer je in niveau 3!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Je werkt rond de volgende onderwerpen:
  • officiële instanties
  • vrije tijd
  • onthaal
  • klimaat
  • wonen
  • jezelf in de wereld
  • communicatie op het werk
 • Franse cultuur
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • ...

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Beginners 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Gevorderden 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 26 jan 2021 08 jun 2021
Houthalendonderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 28 jan 2021 10 jun 2021
Peermaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 25 jan 2021 07 jun 2021
Tongerenwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 22:35 27 jan 2021 09 jun 2021
 woensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 22:35 09 sep 2020 09 jun 2021
1208-44

Frans gevorderden 2

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis, je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Frans! De grammatica van de afgelopen 2 jaren wordt interactief herhaald en opgebouwd. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod! Jezelf spontaan uitdrukken in het Frans? Dat leer je in niveau 3!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Je werkt rond de volgende onderwerpen:
  • officiële instanties
  • vrije tijd
  • onthaal
  • klimaat
  • wonen
  • jezelf in de wereld
  • communicatie op het werk
 • Franse cultuur
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • ...

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Beginners 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans gevorderden 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 28 jan 2021 10 jun 2021
Houthalendonderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 28 jan 2021 10 jun 2021
Maasmechelenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 25 jan 2021 07 jun 2021
 maandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 07 sep 2020 07 jun 2021
5861-61

Frans Gevorderden 3

In het vijfde niveau word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Franse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities in Franstalige landen en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een Frans chanson, een artikel, een reportage of Franse film. “Un français approfondi” om daarna vlotter ter taal te zijn!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • uitbreiding grammatica
 • uitbreiding woordenschat
 • conversaties over je leef- en werksituatie
 • eigen wensen en gedachten te verwoorden
 • de mening van je gesprekspartner vragen
 • ...

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Gevorderden 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Gevorderden 3   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotmaandag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 25 jan 2021 07 jun 2021
1210-46

Frans Gevorderden 4

Je begrijpt vlot het merendeel van wat je leest en hoort. Je kan je spontaan, correct en vlot uitdrukken, maar je woordenschat rond specifieke thema’s en de finesses van de Franse taal kunnen nog uitgebreid worden? In alle lessen staat interactie centraal en ligt de nadruk op het communicatieve aspect, zonder de drie andere vaardigheden (schrijven, lezen en luisteren) te verwaarlozen. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Vanuit leesteksten, luisterdocumenten en artikels worden woordenschat en thema’s ter discussie aangereikt.
 • Je leert je mening nuanceren en op een “degelijke” manier communiceren.
 • Het is de bedoeling dat je op het einde van deze module alle grammaticale aspecten van de taal beheerst, dat je uitspraak verfijnd is en dat je gesprekken voert tegen een redelijk vlot spreektempo.

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Gevorderden 3 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Gevorderden 4   Inschrijven Lesuren Start Einde
Sint-Truidenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 25 jan 2021 07 jun 2021
Tongerenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 07 sep 2020 07 jun 2021
 maandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 25 jan 2021 07 jun 2021
1211-47

Frans Conversatie 1

De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorlijk correct, vlot en je intonatie varieert in zeker mate. Je spreektempo benadert al dicht dat van de moedertaalspreker en je formuleert je boodschap adequaat. Je uitspraak levert nog zelden begripsproblemen op. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

 • Je leert gestructureerd spreken over onderwerpen die vallen binnen je interessesfeer en ervaringswereld.
 • Je kan een presentatie geven.
 • Je kan discussiëren over bepaalde thema’s.
 • Grammaticale uitleg is louter ter ondersteuning.

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Gevorderden 4 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Conversatie 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten inschrijven 08:45 - 11:50 28 jan 2021 10 jun 2021
 donderdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 28 jan 2021 10 jun 2021
Hamont-Acheldinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 26 jan 2021 08 jun 2021
1212-48

Frans Correspondentie 1

Met de module Vantage 2 leer je echte talige zelfstandigheid. Het meest opvallende kenmerk van de taalbeheersing is dat je als taalgebruiker adequaat kan inspelen op de communicatiesituaties en weinig hinder ondervindt van talige beperkingen. De te lezen teksten op dit niveau kunnen impliciete informatie bevatten en al zeer complex gestructureerd zijn. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

 

 

Inhoud

Je leert

 • hoofdgedachten te vinden en gedachtegangen te volgen
 • specifieke informatie zoeken
 • alle gegevens te begrijpen in een rijk aanbod van authentieke teksten
 • schriftelijk informatie te vragen en te geven
 • instructies en verslagen te schrijven
 • notities te nemen ter voorbereiding van een verslag
 • het uiten van een mening of een standpunt en/of het vragen ernaar schriftelijk onder te knie te krijgen
 • ... 

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Conversatie 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Frans Correspondentie 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Frans Correspondentie 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Frans Correspondentie 1 bij Qrios aangeboden wordt.

1213-49

Frans Conversatie 2

Je werkt aan de mondelinge vaardigheden spreken en luisteren. We werken enkel met authentieke teksten en onderwerpen die betrekking hebben op je werk en persoonlijke interesses alsook de cultuur in Franstalige gebieden. Uit de dagdagelijkse realiteit krijg je tal van lees- en luisteroefeningen aangereikt die bedoeld zijn om je woordenschat steeds verder uit te breiden. Lezen, luisteren en schrijven dus om je genuanceerder en vlotter te kunnen uitdrukken. Ten slotte wordt jouw zelfinbreng ook aangewakkerd: je brengt zelf thema’s aan (met voorbereiding).

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Inhoud

 • je leert naast het mondeling vragen en geven van informatie en samenvatten
 • je leert mondeling instructies geven
 • je leert je beleving en je mening of standpunt mondeling verwoorden
 • je leert de hoofdgedachte achterhalen en van een mondelinge instructie alle gegevens begrijpen
 • je leert je een mening vormen over bijvoorbeeld een lezing of een film
 • Je praat en hoort over een brede waaier van onderwerpen
 • ...

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Correspondentie 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Conversatie 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Tongerendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 26 jan 2021 08 jun 2021
 dinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 08 sep 2020 08 jun 2021
1214-50

Frans Correspondentie 2

Je werkt aan de schriftelijke vaardigheden lezen en schrijven. Je kunt zonder veel moeite vlot en spontaan communiceren, ook over meer complexe onderwerpen. Je taalgebruik is steeds nauwkeuriger en je kan je desgewenst toespitsen op specifieke vakgebieden. Je bent in staat fijnere betekenisnuances te vatten en je kan langere en meer ingewikkelde teksten begrijpen en er de impliciete betekenis van achterhalen. Ook een uiteenzetting houden met het afwegen van voor- en nadelen behoort tot de uitdagingen. 

Cursisten op dit niveau bezitten een aanzienlijke woordkennis en beheersen het grammaticale systeem in die mate dat zij hun kennis vooral willen toepassen en oefenen. De correcte toepassing van grammatica en het gebruik van het juiste woord wordt hier aangemoedigd en verder uitgediept.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Inhoud

 • je leert in zakelijke brieven of handleidingen de hoofdgedachte achterhalen en in geschreven instructies alle gegevens begrijpen
 • je leert je een mening vormen over wat je leest, over een column of een literaire tekst
 • je leert ook hoe je je mening schriftelijk moet verwoorden
 • je leert een sollicitatiebrief, instructies en bijdragen schrijven
 • je leest en schrijft over een brede waaier van onderwerpen
 • ...

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Conversatie 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Frans Correspondentie 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Hamont-Achelmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 25 jan 2021 07 jun 2021
 woensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021
1215-51

Frans voor leerkrachten lager onderwijs

Geef je Frans in het lager onderwijs en heb je nood aan ondersteunende kennis?  Wil je op de hoogte blijven van de laatste spelling- en/of grammaticaregels?

Wil je je vaardigheden verbeteren en samen uitdokteren welke werkvormen je leerlingen kunnen motiveren?

Dan is deze cursus zeker geschikt voor jou.

Heb je daarbuiten nog andere vragen/problemen? Die lossen we samen op!

Inhoud

 • update grammaticaregels
 • update spellingregels
 • de 4 vaardigheden
 • ondersteunende kennis
 • uitbreiding woordenschat
 • conversatie
 • verschillende werkvormen
 • komt overeen met niveau B1 van het ERK

Praktisch

september
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Basiskennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Frans voor leerkrachten lager onderwijs wordt momenteel niet ingericht. Indien Frans voor leerkrachten lager onderwijs weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Frans voor leerkrachten lager onderwijs bij Qrios aangeboden wordt.

5842-42