De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorlijk correct, vlot en je intonatie varieert in zeker mate. Je spreektempo benadert al dicht dat van de moedertaalspreker en je formuleert je boodschap adequaat. Je uitspraak levert nog zelden begripsproblemen op. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

  • Je leert gestructureerd spreken over onderwerpen die vallen binnen je interessesfeer en ervaringswereld.
  • Je kan een presentatie geven.
  • Je kan discussiëren over bepaalde thema’s.
  • Grammaticale uitleg is louter ter ondersteuning.

Praktisch

120

Gevorderden 4 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Conversatie 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 03 sep 2019 02 jun 2020inschrijven
Kleine Brogelwoensdag Toon lesmomenten 08:45 - 11:50 04 sep 2019 30 jun 2020inschrijven
Tongeren Toon lesmomenten 15:20 - 18:25 21 jan 2020 02 jun 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 15:20 - 18:25 03 sep 2019 02 jun 2020inschrijven
1202-38