Beschik je reeds over een basiskennis Engels en wil je deze graag in een versneld tempo bijschaven, kom dan naar onze half intensieve cursus in gecombineerd onderwijs. Je krijgt 6u per week les waarvan 3u in contactonderwijs op donderdag avond en 3u in afstandsonderwijs

Inhoud

  • Grammar : the tenses, comparatives and superlatives, countables and uncountables, conditionals, indirect questions, etc.
  • Vocabulary
  • Conversations on various topics
  • Listening and reading

Praktisch

120

Voorkennis A2 vereist

Lessenrooster / inschrijven

Engels gevorderden 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Tongerendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 08 sep 2020 23 jan 2021inschrijven
5859-59