Gewapend met een stevige kennis en toepasvaardigheid van het taalsysteem ga je aan de slag in de meest diverse en veelzijdige taalsituaties. Je traint luister- en leesvaardigheid en je verwert strategieën voor spreken en schrijven. Je kan je in vertrouwde situaties (familie, reizen, hobby’s, werk) al redelijk uit de slag trekken, maar het ontbreekt je nog aan woordenschat, oefening en spontaniteit? In het vierde niveau worden je woordenschat, grammatica en spreekdurf verder aangescherpt. Spontaan en zelfstandig in het Engels? Het lukt je nu meer dan “redelijk”!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Onderwerpen die aan bod komen zijn 
  • consumptie
  • leefomstandigheden
  • gezondheid 
  • communicatie op het werk
  • informatie geven en vragen
 • Je leert
  • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
  • samenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
  • een standpunt innemen en dit verwoorden

Praktisch

 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal

Gevorderden 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Gevorderden 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Genkdonderdag Toon lesmomenten inschrijven 13:00 - 16:05 28 jan 2021 10 jun 2021
 donderdag Toon lesmomenten inschrijven 13:00 - 16:05 10 sep 2020 10 jun 2021
Houthalen Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 21:20 26 jan 2021 09 jun 2021
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 27 jan 2021 09 jun 2021
 woensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021
1199-35