Je werkt aan de schriftelijke vaardigheden lezen en schrijven. Je kunt zonder veel moeite vlot en spontaan communiceren, ook over meer complexe onderwerpen. Je taalgebruik is steeds nauwkeuriger en je kan je desgewenst toespitsen op specifieke vakgebieden. Je bent in staat fijnere betekenisnuances te vatten en je kan langere en meer ingewikkelde teksten begrijpen en er de impliciete betekenis van achterhalen. Ook een uiteenzetting houden met het afwegen van voor- en nadelen behoort tot de uitdagingen. 

Cursisten op dit niveau bezitten een aanzienlijke woordkennis en beheersen het grammaticale systeem in die mate dat zij hun kennis vooral willen toepassen en oefenen. De correcte toepassing van grammatica en het gebruik van het juiste woord wordt hier aangemoedigd en verder uitgediept.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Inhoud

  • je leert in zakelijke brieven of handleidingen de hoofdgedachte achterhalen en in geschreven instructies alle gegevens begrijpen
  • je leert je een mening vormen over wat je leest, over een column of een literaire tekst
  • je leert ook hoe je je mening schriftelijk moet verwoorden
  • je leert een sollicitatiebrief, instructies en bijdragen schrijven
  • je leest en schrijft over een brede waaier van onderwerpen
  • ...

Praktisch

  • Bij start in september: 120 lesuren
  • Bij start in januari: 60 lesuren
  • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal
  • Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal

Conversatie 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Correspondentie 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Kleine Brogelvrijdag Toon lesmomenten inschrijven 08:45 - 11:50 29 jan 2021 11 jun 2021
Peerdinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 26 jan 2021 08 jun 2021
1205-41