Engels Beginners 1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Engels, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Engelse taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Engels. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • jezelf voorstellen
 • je familie voorstellen
 • informatie vragen
 • eten bestellen in een restaurant
 • de weg vragen en uitleggen
 • het weer beschrijven
 •  … 

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Engels Beginners 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
Genkwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
Sint-Truidendonderdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 10 sep 2020 10 jun 2021inschrijven
Tongerenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
1196-32

Engels gevorderden 1

Beschik je reeds over een basiskennis Engels en wil je deze graag in een versneld tempo bijschaven, kom dan naar onze half intensieve cursus in gecombineerd onderwijs. Je krijgt 6u per week les waarvan 3u in contactonderwijs op donderdag avond en 3u in afstandsonderwijs

Inhoud

 • Grammar : the tenses, comparatives and superlatives, countables and uncountables, conditionals, indirect questions, etc.
 • Vocabulary
 • Conversations on various topics
 • Listening and reading

Praktisch

120

Voorkennis A2 vereist

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Engels gevorderden 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Engels gevorderden 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Engels gevorderden 1 bij Qrios aangeboden wordt.

5859-59

Engels Beginners 2

Je bent geen beginner meer en verrijkt je talenkennis aan de hand van lees-, luister-, schrijf- én spreekoefeningen. Je kan op een eenvoudige manier spreken over vertrouwde onderwerpen. U begrijpt en gebruikt alledaagse uitdrukkingen. Je kan eenvoudige informatie uitwisselen over je achtergrond, je directe omgeving of over onderwerpen die van persoonlijk belang zijn. Je kan je onmiddellijke omgeving beschrijven en meer vertellen over bijvoorbeeld je werk of je persoonlijke interesses. Verder leer je uitleggen hoe je dag is ingedeeld en wat je in het verleden hebt gedaan.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

 • praten over jezelf
 • praten over je familie
 • praten over je je hobby's
 • op restaurant gaan
 • boodschappen doen
 • de weg vragen
 • een woning zoeken
 • het openbaar vervoer gebruiken
 • een dokter om hulp vragen
 • eenvoudige conversaties voeren
 • vervolg basiswoordenschat
 • vervolg basisgrammatica
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk mits slagen instaptoets)
120

Beginners 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Beginners 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Genkmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
Houthalenwoensdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
Maasmechelenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
1197-33

Engels Gevorderden 1

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis, je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Engels! De grammatica van de afgelopen 2 jaren wordt interactief herhaald en opgebouwd. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod! Jezelf spontaan uitdrukken in het Engels? Dat leer je in niveau 3!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Je werkt rond de volgende onderwerpen:
  • officiële instanties
  • vrije tijd
  • onthaal
  • klimaat
  • wonen
  • jezelf in de wereld
  • communicatie op het werk
 • Engelse cultuur
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • ...

Praktisch

120

Beginners 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Gevorderden 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
Genkmaandag Toon lesmomenten 13:00 - 16:05 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
Hamont-Acheldonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021inschrijven
Maasmechelendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 08 sep 2020 15 jun 2021inschrijven
Sint-Truidenwoensdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
1198-34

Engels Gevorderden 2

Gewapend met een stevige kennis en toepasvaardigheid van het taalsysteem ga je aan de slag in de meest diverse en veelzijdige taalsituaties. Je traint luister- en leesvaardigheid en je verwert strategieën voor spreken en schrijven. Je kan je in vertrouwde situaties (familie, reizen, hobby’s, werk) al redelijk uit de slag trekken, maar het ontbreekt je nog aan woordenschat, oefening en spontaniteit? In het vierde niveau worden je woordenschat, grammatica en spreekdurf verder aangescherpt. Spontaan en zelfstandig in het Engels? Het lukt je nu meer dan “redelijk”!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Onderwerpen die aan bod komen zijn 
  • consumptie
  • leefomstandigheden
  • gezondheid 
  • communicatie op het werk
  • informatie geven en vragen
 • Je leert
  • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
  • samenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
  • een standpunt innemen en dit verwoorden

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Gevorderden 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Gevorderden 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Genkdonderdag Toon lesmomenten 13:00 - 16:05 10 sep 2020 10 jun 2021inschrijven
Houthalenwoensdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
Maasmechelenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
1199-35

Engels Gevorderden 3

In het vijfde niveau word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Engelse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities in Engelstalige landen en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een Engels lied, een artikel, een reportage of Engelse film.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • uitbreiding grammatica
 • uitbreiding woordenschat
 • conversaties over je leef- en werksituatie
 • eigen wensen en gedachten te verwoorden
 • de mening van je gesprekspartner vragen
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Gevorderden 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Gevorderden 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten 08:45 - 11:50 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
Genkdinsdag Toon lesmomenten 13:00 - 16:05 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
Maasmechelendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021inschrijven
Peerdinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
Tongerenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
1200-36

Engels Gevorderden 4

Je begrijpt vlot het merendeel van wat je leest en hoort. Je kan je spontaan, correct en vlot uitdrukken, maar je woordenschat rond specifieke thema’s en de finesses van de Engelse taal kunnen nog uitgebreid worden? In alle lessen staat interactie centraal en ligt de nadruk op het communicatieve aspect, zonder de drie andere vaardigheden (schrijven, lezen en luisteren) te verwaarlozen. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Vanuit leesteksten, luisterdocumenten en artikels worden woordenschat en thema’s ter discussie aangereikt.
 • Je leert je mening nuanceren en op een “degelijke” manier communiceren.
 • Het is de bedoeling dat je op het einde van deze module alle grammaticale aspecten van de taal beheerst, dat je uitspraak verfijnd is en dat je gesprekken voert tegen een redelijk vlot spreektempo.

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Gevorderden 3 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Engels Gevorderden 4 wordt momenteel niet ingericht. Indien Engels Gevorderden 4 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Engels Gevorderden 4 bij Qrios aangeboden wordt.

1201-37

Engels Conversatie 1

De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorlijk correct, vlot en je intonatie varieert in zeker mate. Je spreektempo benadert al dicht dat van de moedertaalspreker en je formuleert je boodschap adequaat. Je uitspraak levert nog zelden begripsproblemen op. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

 • Je leert gestructureerd spreken over onderwerpen die vallen binnen je interessesfeer en ervaringswereld.
 • Je kan een presentatie geven.
 • Je kan discussiëren over bepaalde thema’s.
 • Grammaticale uitleg is louter ter ondersteuning.

Praktisch

september
120

Gevorderden 4 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Conversatie 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Maaseikdonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021inschrijven
1202-38

Engels Correspondentie 1

Met de module Vantage 2 leer je echte talige zelfstandigheid. Het meest opvallende kenmerk van de taalbeheersing is dat je als taalgebruiker adequaat kan inspelen op de communicatiesituaties en weinig hinder ondervindt van talige beperkingen. De te lezen teksten op dit niveau kunnen impliciete informatie bevatten en al zeer complex gestructureerd zijn. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

 

 

Inhoud

Je leert

 • hoofdgedachten te vinden en gedachtegangen te volgen
 • specifieke informatie zoeken
 • alle gegevens te begrijpen in een rijk aanbod van authentieke teksten
 • schriftelijk informatie te vragen en te geven
 • instructies en verslagen te schrijven
 • notities te nemen ter voorbereiding van een verslag
 • het uiten van een mening of een standpunt en/of het vragen ernaar schriftelijk onder te knie te krijgen
 • ... 

Praktisch

september
120

Conversatie 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Correspondentie 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Genkdinsdag Toon lesmomenten 08:45 - 11:50 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
Kleine Brogelwoensdag Toon lesmomenten 08:45 - 11:50 09 sep 2020 09 jun 2021inschrijven
1203-39

Engels Conversatie 2

Je werkt aan de mondelinge vaardigheden spreken en luisteren. We werken enkel met authentieke teksten en onderwerpen die betrekking hebben op je werk en persoonlijke interesses alsook de cultuur in Engelstalige gebieden. Uit de dagdagelijkse realiteit krijg je tal van lees- en luisteroefeningen aangereikt die bedoeld zijn om je woordenschat steeds verder uit te breiden. Lezen, luisteren en schrijven dus om je genuanceerder en vlotter te kunnen uitdrukken. Ten slotte wordt jouw zelfinbreng ook aangewakkerd: je brengt zelf thema’s aan (met voorbereiding).

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Inhoud

 • je leert naast het mondeling vragen en geven van informatie en samenvatten
 • je leert mondeling instructies geven
 • je leert je beleving en je mening of standpunt mondeling verwoorden
 • je leert de hoofdgedachte achterhalen en van een mondelinge instructie alle gegevens begrijpen
 • je leert je een mening vormen over bijvoorbeeld een lezing of een film
 • Je praat en hoort over een brede waaier van onderwerpen
 • ...

Praktisch

september
120

Correspondentie 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Conversatie 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Kleine Brogelmaandag Toon lesmomenten 08:45 - 11:50 07 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
Maaseikdonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 10 sep 2020 10 jun 2021inschrijven
Tongerendinsdag Toon lesmomenten 15:20 - 18:25 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
1204-40

Engels Correspondentie 2

Je werkt aan de schriftelijke vaardigheden lezen en schrijven. Je kunt zonder veel moeite vlot en spontaan communiceren, ook over meer complexe onderwerpen. Je taalgebruik is steeds nauwkeuriger en je kan je desgewenst toespitsen op specifieke vakgebieden. Je bent in staat fijnere betekenisnuances te vatten en je kan langere en meer ingewikkelde teksten begrijpen en er de impliciete betekenis van achterhalen. Ook een uiteenzetting houden met het afwegen van voor- en nadelen behoort tot de uitdagingen. 

Cursisten op dit niveau bezitten een aanzienlijke woordkennis en beheersen het grammaticale systeem in die mate dat zij hun kennis vooral willen toepassen en oefenen. De correcte toepassing van grammatica en het gebruik van het juiste woord wordt hier aangemoedigd en verder uitgediept.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Inhoud

 • je leert in zakelijke brieven of handleidingen de hoofdgedachte achterhalen en in geschreven instructies alle gegevens begrijpen
 • je leert je een mening vormen over wat je leest, over een column of een literaire tekst
 • je leert ook hoe je je mening schriftelijk moet verwoorden
 • je leert een sollicitatiebrief, instructies en bijdragen schrijven
 • je leest en schrijft over een brede waaier van onderwerpen
 • ...

Praktisch

september
120

Conversatie 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Correspondentie 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Kleine Brogelvrijdag Toon lesmomenten 08:45 - 11:50 11 sep 2020 11 jun 2021inschrijven
Peerdinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 08 sep 2020 08 jun 2021inschrijven
1205-41