Het leerproces bij Zakelijk Duits is afgestemd op de vier taalvaardigheden: schrijven en lezen, spreken en luisteren. De nadruk ligt op de praktische kennis van de taal. Uiteraard komen ook grammatica en spelling aan bod want je wil een brief schrijven zónder fouten. Deze kennis is echter louter functioneel. Wij leren jou standaardzinnen en oefenen met typevoorbeelden: taalvaardigheid wordt aangeleerd aan de hand van taakgerichte oefeningen. 

Het niveau van deze module situeert zich op A2 van het Europees Referentiekader. 

 

Inhoud

 • eenvoudige, sociale gesprekken voeren 
 • telefoongesprekken voeren 
 • hoe met iemand kennismaken en onthalen 
 • vragen stellen en beantwoorden 
 • vertrouwde zinnen en eenvoudige gesprekken begrijpen in gesproken en geschreven tekst zoals op posters en in catalogi 
 • een korte maar eenvoudige tekst schrijven 
 • het doorgeven van een boodschap
 • het invullen van formulieren

Praktisch

 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal

Beginners 2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Zakelijk Duits wordt momenteel niet ingericht. Indien Zakelijk Duits weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Zakelijk Duits bij Qrios aangeboden wordt.

1724-75