In een beginnerscursus is er logischerwijs veel aandacht voor woordenschat, grammatica en spelling. Toch leer je al van in het begin eenvoudige zinnen maken en vragen stellen over zeer concrete onderwerpen. Als je gesprekspartner zijn tempo aanpast, kan je na deze module al een eenvoudig gesprek voeren! Zo kan je jezelf of iemand anders voorstellen, naar de winkel gaan en eenvoudige inlichtingen inwinnen. Ook leer je je instemming of afkeuring uitdrukken of zeggen dat je het ergens niet mee eens bent.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De Arabische wereld
  • Het alfabet
  • Het schrift
  • Jezelf voorstellen
  • Persoonlijke gesprekken voeren
  • Voeding in de winkel kopen
  • Beschrijf je leefomgeving
  • Basisgrammatica

Praktisch

120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Arabisch Beginners 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:15 02 sep 2019 05 jun 2020inschrijven
1170-6