In deze module worden de vaardigheden lezen en schrijven verfijnd. Concreet worden onder meer de volgende schrijfvormen verder ingeoefend: zakelijke en persoonlijke brieven, verslagen, visies... Ook creatieve schrijfoefeningen, waarbij je eigen fantasie aangesproken wordt, komen aan bod. We streven naar correcte formuleringen, tekstbegrip en een goede cohesie.
Daarbij vergeten we niet de nodige aandacht te besteden aan spreken en luisteren. De taaltaken spelen in op domeinen en rollen die voor jou relevant zijn.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1. 

Inhoud

Je leert

 • Een reisverslag/reisdagboek schrijven 
 • Een beoordeling schrijven van een uitstap 
 • Antwoorden op een jobadvertentie 
 • Een debat over dierenrechten beoordelen 
 • Verschillende soorten misdaden/misdadigers beschrijven 
 • Inbraakpreventietips opschrijven 
 • Een goed onderbouwd betoog schrijven over het rechtssysteem 
 • Je mening over de vergrijzing vormen en beargumenteren 
 • Een column lezen, interpreteren en beoordelen 
 • Voor jezelf notities nemen 
 • Een uitvoerig verslag schrijven over een specifieke gebeurtenis 
 • Een uiteenzetting schrijven 
 • Uitgewerkte beschrijvingen en fantasierijke teksten schrijven 
 • Gerichte informatie selecteren, begrijpen en interpreteren uit overtuigende teksten 
 • Informatie en instructies uit authentiek leesmateriaal begrijpen, samenvatten en interpreteren 
 • Je mening verwoorden over narratieve en literaire teksten 
 • Poëzie en liedjes begrijpen, interpreteren en appreciëren 
 • Specifieke uitdrukkingen in context begrijpen en gebruiken 
 • Specifieke grammaticale constructies in context begrijpen en gebruiken

Praktisch

Richtgraad 4 bevat twee modules: Effectiveness 4.1 mondeling en Effectiveness 4.2 schriftelijk.

Je kan kiezen voor het mondelinge of het schriftelijke traject, of je kan beide trajecten combineren.

Je kan deze module in verschillende trajecten volgen:

 • standaardtraject: 1 of 2 lesmomenten/week of weekend
 • intensief traject: 4 of 5 voormiddagen/week
 • verkort traject: voor cursisten die de leerstof sneller verwerken
 • verlengd traject: voor cursisten die meer verwerkingstijd nodig hebben

Let op: niet elke campus biedt alle trajecten aan. Informeer hierover bij het Huis van het Nederlands of in één van onze secretariaten.

120

Vantage 4.1 schriftelijk.

Lessenrooster / inschrijven

Voor het volledige aanbod van deze cursus, neem contact op met een Qrios-campus in je buurt via dit contactformulier.