In deze module wordt er vooral geoefend op spreken en luisteren. Aan de hand van relevante en uitdagende spreek- en luisteroefeningen word je getraind om vlot, adequaat, spontaan en nauwkeurig te communiceren zonder dat je op het eerste gezicht al te veel naar woorden moet zoeken. Op het einde van de module ben je in staat om het Nederlands moeiteloos, soepel en doeltreffend te gebruiken voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Je kan helder, goed gestructureerd en gedetailleerd praten over complexe onderwerpen. De taaltaken spelen in op domeinen en rollen die voor jou relevant zijn.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1. 

Inhoud

Je leert

 • Verschillende soorten hobby’s met elkaar vergelijken 
 • Een groepsuitstap uitwerken en presenteren 
 • Sollicitatietips verwoorden 
 • Spijt uitdrukken over kansen die je hebt laten liggen 
 • Stellingen over onderwijs begrijpen, interpreteren en beargumenteren 
 • Een debat voeren over dierenrechten 
 • Het rechtssysteem in België onder de loep nemen 
 • Inbraakpreventietips geven 
 • De voor- en nadelen van de doodstraf tegen elkaar afwegen 
 • Je mening over de vergrijzing vormen en beargumenteren 
 • Mopjes vertellen 
 • Een rollenspel over milieuverontreiniging spelen 
 • Een gedichtje voordragen 
 • In discussie gaan over de politiek in België 
 • Een presentatie geven met uitgewerkte standpunten en passende conclusies 
 • Gerichte informatie selecteren, begrijpen en interpreteren uit overtuigende teksten 
 • Een verslag doen van een specifieke gebeurtenis 
 • Verhalen vertellen 
 • Akkoord gaan met de mening van anderen, of net beargumenteren waarom je niet akkoord gaat 
 • Interacties van derden volgen in groepsdiscussies of een debat 
 • Informatie en instructies uit authentiek audio- en beeldmateriaal begrijpen, samenvatten en interpreteren 
 • Poëzie en liedjes begrijpen, interpreteren en appreciëren 
 • Specifieke uitdrukkingen in context begrijpen en gebruiken 
 • Specifieke grammaticale constructies in context begrijpen en gebruiken

Praktisch

Richtgraad 4 bevat twee modules: Effectiveness 4.1 mondeling en Effectiveness 4.2 schriftelijk.

Je kan kiezen voor het mondelinge of het schriftelijke traject, of je kan beide trajecten combineren.

Je kan deze module in verschillende trajecten volgen:

 • standaardtraject: 1 of 2 lesmomenten/week of weekend
 • intensief traject: 4 of 5 voormiddagen/week
 • verkort traject: voor cursisten die de leerstof sneller verwerken
 • verlengd traject: voor cursisten die meer verwerkingstijd nodig hebben

Let op: niet elke campus biedt alle trajecten aan. Informeer hierover bij het Huis van het Nederlands of in één van onze secretariaten.

120

Vantage 4.1 mondeling.

Lessenrooster / inschrijven

Voor het volledige aanbod van deze cursus, neem contact op met een Qrios-campus in je buurt via dit contactformulier.