Richtgraad 4

Je Nederlands wordt verder verfijnd. Je streeft naar mondelinge en schriftelijke perfectie en neemt daarbij je leerproces zoveel mogelijk in eigen handen. Richtgraad 4, Effectiveness, bestaat uit 2 modules (1 schriftelijke en 1 mondelinge) van elk 120 lesuren.

Je leert vlot en spontaan communiceren zonder naar woorden te moeten zoeken, een duidelijke en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren, een presentatie geven met uitgewerkte standpunten, … Je taalgebruik getuigt op dit niveau van een hoge mate van nauwkeurigheid.

Richtgraad 4

Nederlands Effectiveness 4.1 mondeling

In deze module wordt er vooral geoefend op spreken en luisteren. Aan de hand van relevante en uitdagende spreek- en luisteroefeningen word je getraind om vlot, adequaat, spontaan en nauwkeurig te communiceren zonder dat je op het eerste gezicht al te...
Lees meer

Nederlands Effectiveness 4.2 schriftelijk

In deze module worden de vaardigheden lezen en schrijven verfijnd. Concreet worden onder meer de volgende schrijfvormen verder ingeoefend: zakelijke en persoonlijke brieven, verslagen, visies... Ook creatieve schrijfoefeningen, waarbij je eigen fanta...
Lees meer
-->