Richtgraad 3

Je kennis van het Nederlands wordt verder uitgebreid. In twee afzonderlijke modules van elk 120 lesuren komen zowel de mondelinge als schriftelijke vaardigheden aan bod. Als cursist bepaal je deels mee welke thema's aan bod komen. 

Je leert je standpunt uitdrukken over actuele thema’s, minder frequente woorden, formuleringen en uitdrukkingen gebruiken, lange teksten begrijpen, complexe zinsstructuren hanteren, … Je taalgebruik wordt steeds rijker en genuanceerder.

 

Richtgraad 3

Nederlands Vantage 3.1 mondeling

In deze module wordt er vooral geoefend op spreken en luisteren. Aan de hand van uitdagende spreek- en luisteroefeningen word je getraind om vlot, correct en spontaan te communiceren zodat je op het einde van de module in staat zal zijn om moeiteloos...
Lees meer

Nederlands Vantage 3.2 schriftelijk

In deze module komen voornamelijk de vaardigheden 'lezen' en 'schrijven' aan bod. Je schrijft en leest redelijk goed, maar je voelt je nog onzeker doordat je te weinig terminologie hebt en nog steeds fouten maakt tegen de zinstructuur en de Nederland...
Lees meer
-->