Met de opleiding Latijns schrift wordt de andersgealfabetiseerde cursist de mogelijkheid geboden zich vertrouwd te maken met het Latijns schrift.

The module Latin script helps people to read and write the Latin alphabet.

Inhoud

  • Je leert in een korte cursus het westers koordschrift, hoofdletters en drukletters.
  • Je leert de vorm van de letters van het Latijns schrift te reproduceren in druk- en koordschrift.
  • Je leert de klanken van het Nederlands omzetten naar letters.
  • Je leert het Latijns schrift technisch lezen en technisch schrijven.
  • Je leert niet-vertrouwde klanken onderscheiden en reproduceren.
  • You learn in a short course the western string writing, capitalization and capital letters.
  • You learn to reproduce the shape of letters of the Latin script in capitals and string writing.
  • You learn to convert the sounds of the Dutch language to letters.
  • You learn technical reading and writing using the Latin script.
  • You learn to distinguish and reproduce unfamiliar sounds.

Praktisch

40
€ 24 exclusief handboek en lesmateriaal

Geen voorkennis vereist.

No prior knowledge required.

 

Lessenrooster / inschrijven

Latijns schrift   Inschrijven Lesuren Start Einde
Houthalen Toon lesmomenten inschrijven 08:45 - 12:15 19 apr 2021 30 apr 2021
1841-95