SolidWorks is een professioneel 3D-CAD-ontwerpprogramma voor het snel ontwerpen van onderdelen in 3D, samenstellingen en 2D-tekeningen.
Bij Qrios leer je in de opleiding SolidWorks 3D Mechanische Constructies uitgebreider ontwerpen in 3D en 2D.  Je leert ook samenstellingen te realiseren met o.a. het gebruik van bibliotheken.

Inhoud

  • 3D modellen ontwerpen met spiralen, sweeps
  • tekenen van in- en uitwendige schroefdraad
  • ontwerpen met Hole Wizzard voor boringen
  • samenstellingen in 3D en 2D
  • stuklijsten opmaken
  • gestandaardiseerde onderdelen uit bibliotheken halen

Praktisch

80 lestijden

Je behaalde het deelcertificaat van SolidWorks basis.

Lessenrooster / inschrijven

SolidWorks 3D mechanische constructies   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 18:35 - 22:15 11 jan 2021 07 jun 2021inschrijven
1927-84