Vervolmakingcursus om op een boeiende en snelle wijze AutoCAD release 2018 onder de loep te nemen, data bestanden gebruiken en leren programmeren in autoCAD.

Inhoud

  • Parametrisch tekenen in autoCAD ( programmeren )
  • Werken met Express Tools
  • Werken met Blocks – Wblocks en Attribuuts
  • Koppeling autoCAD – Excel ( stuklijsten leren maken )
  • Werken met Toolpallets
  • Fields leren gebruiken en bewerken
  • DWT formaat en DWS formaat
  • Model en Layoutspace
  • Bematen , bematingsstijlen en toepassingen

Praktisch

80
€ 90 exclusief handboek en lesmateriaal

Je hebt het deelcertificaat van CAD 1 behaald.

Lessenrooster / inschrijven

CAD 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:35 - 22:15 11 jan 2021 07 jun 2021
1888-45