Programmeren in C# 1 | module 1

Als programmeertaal werd er gekozen voor C# ("C-Sharp"). Deze taal stijgt jaarlijks in populariteit, omdat ze uiterst geschikt is voor zowel hobbyisten als professionelen.

Deze cursus is een beginnerscursus programmeren, met als doel op het einde van de cursus kleine, eenvoudige programma’s te kunnen schrijven voor een Windows-omgeving.

We behandelen stap voor stap de beginselen van het programmeren. Doorheen de hele module zal er ook uitgebreid gewerkt worden met praktische voorbeelden en oefeningen om de technieken onder de knie te krijgen.

Inhoud

 • Wat is programmeren?
 • Programmeeromgeving installeren
 • Gebruik helpfunctie
 • Constanten en variabelen declareren
 • Controlestructuren (if … then…)
 • Lusstructuren (for; while)
 • Procedures en functies
 • Primitieve gegevensstructuren opbouwen
 • Geheugentabellen
 • Inleiding tot objecten

Praktisch

60

Je behaalde de deelcertificaten Aan de slag met ICT + E-communicatie, internet en online diensten.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Programmeren in C# 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Programmeren in C# 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Programmeren in C# 1 bij Qrios aangeboden wordt.

1084-17

Programmeren in C# | module 2

De cursus Programmeren in C# 2 breidt het gamma aan technieken op verschillende vlakken uit, zowel in de diepte als de breedte.

In het eerste deel van de module leren we hoe klassen werken, hoe we ze maken en aanpassen aan onze programmanoden. Met enkele kleine en grotere voorbeeldprogramma’s maak je gaandeweg kennis met deze objectgeoriënteerde manier van programmeren.

Inhoud

 • Arrays
 • IO verwerking
 • Object-georiënteerd programmeren
 • UML
 • Klassen definiëren
 • Overerving en polymorfisme
 • Interfaces
 • Klasse-hiërarchie
 • Gegevensstructuren en collecties (enumeratie, lists)
 • Multiple document interface toepassing (meerdere vensters)

Praktisch

60

Je behaalde het deelcertificaat Programmeren in C# 1.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Programmeren in C# 2 wordt momenteel niet ingericht. Indien Programmeren in C# 2 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Programmeren in C# 2 bij Qrios aangeboden wordt.

1085-18

Programmeren in C# | module 3

In de derde module programmeren met C# duiken we dieper in de wereld van de databanken. Met de kennis uit de vorige twee modules op zak is het eindelijk tijd om het laatste hoofdstuk C# aan te vatten: de MVC (Model View Controller) structuur.

Inhoud

 • Er wordt nog steeds gewerkt met Visual Studio. Net als programmeeromgeving, maar ook andere (gratis) ondersteunende software komt aan bod, zoals SQL Server Express.
 • Doorheen het semester komen voorbeelden aan bod van toepassingen met een sterke nadruk op databeheer (artikelbeheer, gebruikersauthenticatie, ...). De bedoeling is een goed idee te krijgen van de realistische applicaties van de kennis die je tot nu toe vergaard hebt.
 • Als ultieme afsluiter van deze fantastische reis werk je zelf aan een groot project van jouw keuze.

Praktisch

60

Je behaalde het deelcertificaat Programmeren in C# 2.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Programmeren in C# 3 wordt momenteel niet ingericht. Indien Programmeren in C# 3 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Programmeren in C# 3 bij Qrios aangeboden wordt.

1086-19