In de derde module programmeren met C# duiken we dieper in de wereld van de databanken. Met de kennis uit de vorige twee modules op zak is het eindelijk tijd om het laatste hoofdstuk C# aan te vatten: de MVC (Model View Controller) structuur.

Inhoud

  • Er wordt nog steeds gewerkt met Visual Studio. Net als programmeeromgeving, maar ook andere (gratis) ondersteunende software komt aan bod, zoals SQL Server Express.
  • Doorheen het semester komen voorbeelden aan bod van toepassingen met een sterke nadruk op databeheer (artikelbeheer, gebruikersauthenticatie, ...). De bedoeling is een goed idee te krijgen van de realistische applicaties van de kennis die je tot nu toe vergaard hebt.
  • Als ultieme afsluiter van deze fantastische reis werk je zelf aan een groot project van jouw keuze.

Praktisch

60

Je behaalde het deelcertificaat Programmeren in C# 2.

Lessenrooster / inschrijven

Programmeren in C# 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:15 02 sep 2019 13 jan 2020inschrijven
1086-19