Als programmeertaal werd er gekozen voor C# ("C-Sharp"). Deze taal stijgt jaarlijks in populariteit, omdat ze uiterst geschikt is voor zowel hobbyisten als professionelen.

Deze cursus is een beginnerscursus programmeren, met als doel op het einde van de cursus kleine, eenvoudige programma’s te kunnen schrijven voor een Windows-omgeving.

We behandelen stap voor stap de beginselen van het programmeren. Doorheen de hele module zal er ook uitgebreid gewerkt worden met praktische voorbeelden en oefeningen om de technieken onder de knie te krijgen.

Inhoud

  • Wat is programmeren?
  • Programmeeromgeving installeren
  • Gebruik helpfunctie
  • Constanten en variabelen declareren
  • Controlestructuren (if … then…)
  • Lusstructuren (for; while)
  • Procedures en functies
  • Primitieve gegevensstructuren opbouwen
  • Geheugentabellen
  • Inleiding tot objecten

Praktisch

60

Je behaalde de deelcertificaten Aan de slag met ICT + E-communicatie, internet en online diensten.

Lessenrooster / inschrijven

Programmeren in C# 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 19:00 - 22:15 02 sep 2019 13 jan 2020inschrijven
1084-17