In deze derde module van InDesign verdiep je je verder in alle aspecten van het programma. Qrios stelt je in staat om alle aangeleerde leerstof van module 1 en 2 en bijkomende leerstof te integreren in één geheel. De klemtoon ligt op de praktijk: het maken van oefeningen, ontwerpen, projecten, ...

Inhoud

  • Integratie leerstof van deel 1 en 2 in de oefeningen (flyer, affiches, uitnodigingen, …)
  • Gebruik van pengereedschap, downloaden en gebruik van lettertypes
  • Maken van pakketten 
  • Toepassingen met de pathfinder (flyer, affiches, banners, …)
  • Lettercontouren in combinatie met pathfinder
  • Woordschikkingen zoals wordle.net
  • Indesign ontwerp koppelen aan een databestand (gepersonaliseerd drukwerk, tombolalotjes…)
  • Ontwerpen van een kalender (stramienen, sjablonen)
  • Drieluiksfolder (vouwen)
  • Denkproces/ontwerp van een boek met hoofdstukken

Praktisch

60
€ 90 exclusief handboek en lesmateriaal

Je behaalde het deelcertificaat InDesign 2.

Lessenrooster / inschrijven

InDesign 3   Inschrijven Lesuren Start Einde
Tongerenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 07 sep 2020 18 jan 2021
1643-91