In de module Affinity Photo 2 worden de technieken uitgediept en worden er meer uitgebreide mogelijkheden aangeleerd en ingeoefend. Je leert om nauwkeuriger te selecteren in Affinity Photo, om met effecten, stijlen en compositiemogelijkheden te werken.

Inhoud

  • Herhalingsoefeningen
  • Beeldcomposities: samenvoeging van meerdere beelden
  • Geavanceerde selecties: verfijnd maskeren, werken met laagmaskers
  • Zwart-witfoto’s inkleuren
  • Foto’s laten overvloeien in elkaar via overvloeimodi
  • Stijlen creëren en bewaren
  • Geavanceerde filters
  • Gevorderde aanpassingen van kleuren en belichting,
  • Tekeningen maken met de pen
  • Uitnodigingen maken

Praktisch

60

Je behaalde het deelcertificaat Affinity Photo 1.

Lessenrooster / inschrijven

Affinity Photo 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten 08:45 - 12:00 17 jan 2020 05 jun 2020inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:15 02 sep 2019 13 jan 2020inschrijven
1082-15