In deze module maken we kennis met de gratis diensten van Google App’s. Met tekstverwerking op de eerste plaats laten we zien dat de gratis diensten van Google volwaardige vervangers zijn van andere pakketten zoals Microsoft Office. 

Inhoud

  • Werkbladen met formules en functies
  • Vormgeving van werkbladen
  • Werkbladen aanpassen, benoemen
  • Relatieve en absolute adressering
  • Namen geven aan bereiken
  • Gebruik van ingebouwde basisfuncties
  • Werkbladen afdrukken
  • Werkmap opslaan, openen, hernoemen, verwijderen, beveiligen ...
  • Grafieken maken, bewerken en opmaken

Praktisch

20
€ 30 exclusief handboek en lesmateriaal

De cursussen van 20 lestijden zijn updates. Dit wil zeggen dat je als cursist al voorkennis hebt van bepaalde inhouden. Tijdens deze cursus worden de nieuwe versies, nieuwe mogelijkheden en toepassingen behandeld. 

Lessenrooster / inschrijven

Google-Spreadsheet   Inschrijven Lesuren Start Einde
Maaseikmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 22:00 18 jan 2021 22 feb 2021
1099-33