Voor het schrijven van brieven en andere teksten heb je een tekstverwerkingsprogramma nodig. Microsoft Word is het meest populaire tekstverwerkingsprogramma. In de module Word 1 leer je stapsgewijs alle basishandelingen van het programma. 

Inhoud

  • Aanmaken en corrigeren van documenten 
  • Tekstdelen verplaatsen, wissen, verbeteren en invoegen 
  • Tekst, alinea’s, pagina’s en documenten opmaken 
  • Eenvoudige tabellen maken 
  • Teksten afdrukken 
  • Helpfunctie leren gebruiken 

 

Praktisch

60
€ 90 exclusief handboek en lesmateriaal

Basiskennis PC.

Lessenrooster / inschrijven

Word 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Peltmaandag Toon lesmomenten inschrijven 08:45 - 11:50 07 sep 2020 18 jan 2021
 maandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:35 07 sep 2020 18 jan 2021
1632-80