In deze module gaan we ervan uit dat de basishandelingen uit module 1 gekend zijn. Onze aandacht gaat uit naar volgende onderwerpen: geavanceerde weergaven van gegevens instellen - kruistabellen gebruiken - geavanceerde grafieken aanmaken, bewerken en gebruiken - geavanceerde formules en ingebouwde functies gebruiken.

Inhoud

  • De werkomgeving aanpassen
  • Eén werkmap en meerdere werkbladen
  • Geavanceerde functies: zoekfuncties, logische functies, wiskundige functies
  • datum- en tijdsfuncties
  • Weergave van celgegevens
  • Sjabloon opstellen,gebruiken en wijzigen
  • Gegevenslijsten sorteren, filteren, totalen en subtotalen maken
  • Draaitabellen
  • Gecombineerde grafieken

Praktisch

60

Excel 1.

Lessenrooster / inschrijven

Excel 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:15 17 jan 2020 05 jun 2020inschrijven
1626-74