In deze laatste basiscursus wordt je optimaal voorbereid op de meer gespecifiëerde eindcursussen in het lesaanbod. Zo leer je de praktische oefeningen van architectuur-, reportage-, portret- als materiefotografie. De nadruk ligt hier vooral op het oefenen van de aangeleerde technieken, met als bedoeling je wegwijs te maken in alle soorten fotografie. De verwerking van je beeldmateriaal gebeurt met Photoshop CS6 en Camera RAW, zodat je nu je kennis over deze softwarepakketten nog verder kan uitbreiden.

Inhoud

  • Foto's leren analyseren en zich bewust worden van beïnvloedende factoren die een foto maken.
  • De keuze voor bepaalde beelden uit een reeks foto's kunnen beargumenteren 
  • De regels van de compositie verder uitdiepen, de beeldtaal leren kennen en beheersen 
  • De stromingen binnen de fotografie kunnen situeren.

Praktisch

80

Je behaalde de deelcertificaten voor Fotografie basis 1 en 2, en Fotobewerking voor fotografen 1.

Lessenrooster / inschrijven

Fotografie basis 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Tongerendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 08 sep 2020 19 jan 2021inschrijven
1722-73