Dit is de vervolgcursus op Fotografie Basis Niveau 1. De cursisten gaan nu hun kennis van Photoshop stapsgewijs uitbreiden. Deze cursus verschilt van de andere Photoshop cursussen omdat hier vooral aandacht gegeven wordt aan de digitale verwerking die digitale fotografen broodnodig hebben.

Inhoud

  • De regels van compositie toepassen: doelgericht afbeeldingen bijsnijden. 
  • Licht- en kleurcorrecties toepassen, zowel voor de gehele afbeelding als voor afzonderlijke delen of selecties. 
  • Retouches en aanpassingen op het beeld uitvoeren. 
  • Aan de slag met Camera RAW van Photoshop 
  • Foto’s catalogeren en ordenen. 
  • Met verscheidene afbeeldingsformaten werken. 
  • Beeldselecties maken.

Praktisch

80

Je behaalde het deelcertificaat van Fotografie Basis 1.

Lessenrooster / inschrijven

Fotobewerking voor fotografen 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Hasseltmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 07 sep 2020 18 jan 2021inschrijven
Tongerenwoensdag Toon lesmomenten 14:20 - 18:25 09 sep 2020 20 jan 2021inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 09 sep 2020 20 jan 2021inschrijven
1055-85