In deze module wordt veiligheid en hygiëne uitvoerig behandeld. Het is een theoretische module.

 

Inhoud

De nadruk ligt op:

  • Veiligheid en hygiëne naleven;
  • Een HACCP-plan kunnen opstellen;
  • Voorraadbeheer beheersen;
  • Kostprijsberekening;
  • Etikettering;
  • Prijsaffichering;
  • Wetgeving ivm Horeca;

Praktisch

80 lestijden

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:

  • Je hebt minsten 160 lt gevolgd in het studiegebied Horeca

Lessenrooster / inschrijven

1902-59