Wil je na een opleiding van hulpkelner of kelner je vakkennis nog wat aanscherpen onder begeleiding van een stagebegeleider en stagementor, dan kan je in een restaurant of brasserie naar keuze een stage in de bediening volgen van 160 lestijden.

Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het toepassen van de basiscompetenties uit de opleiding hulpkelner;
  • het hanteren van correcte gesproken en geschreven taal;
  • het aannemen van een correcte houding.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne en aan beroepshoudingen.

Praktisch

160 lestijden

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules:

  • zaalvoorbereiding en bediening van gasten
  • zaalversnijdingen en –bereidingen
  • drankenkennis, bar en cocktails

Lessenrooster / inschrijven

1819-73