Inhoud

  • Vervullen van de dienst van bier: flesje bier openen, bier tappen, bier serveren, afruimen
  • Serveren van bieren: een biertraject beschrijven, de ideale druk bepalen, koelinstallaties aanvullen
  • Onderhouden van de installaties: tap- en koelinstallaties onderhouden, etc
  • Professioneel leren bierproeven: de handelingen van het bierproeven uitvoeren, kleuren, geuren en smaken identificeren en omschrijven, een oordeel vormen
  • Bieren aanschaffen en bewaren

Praktisch

40 lestijden

Je volgde reeds de module 'algemene bierkennis'

  • Cursisten die werken onder het paritair comité 302 (Horeca) kunnen 50% van hun inschrijvingsgeld terugkrijgen indien ze geslaagd zijn voor een module. Meer info via de FAQ.
  • Premie Horeca Forma (voor werknemers in PC302

Lessenrooster / inschrijven

1091-24