Na het succesvol afronden van deze module ben je in staat om het brouwen, de botteltechniek en het bewaren van bier toe te lichten. Je kent de geschiedenis van bier in binnen- en buitenland, je kent de factoren die de kwaliteit van het bier bepalen en je kan verschillende biertypes herkennen. Bovendien kan je bier op een correcte manier degusteren: een fles openen, de verschillende stappen bij de degustatie uitvoeren, de verschillende smaken onderscheiden, kleuren, geuren en smaken identificeren en omschrijven. Ook bieretiketten kennen na het volgen van deze module voor jou geen geheimen meer.

 

 

Inhoud

  • Toelichten van de geschiedenis van het bier
  • Toelichten van het brouwen van het bier
  • Herkennen van biertypes
  • Basistechnieken van het degusteren en beoordelen van bier
  • Toelichten van bieretiketten

Praktisch

80 lestijden

Instapvrije module

  • Cursisten die werken onder het paritair comité 302 (Horeca) kunnen 50% van hun inschrijvingsgeld terugkrijgen indien ze geslaagd zijn voor een module. Meer info via de FAQ.
  • Premie Horeca Forma (voor werknemers in PC302)

Lessenrooster / inschrijven

1090-23