Je leert technieken die nodig zijn bij het opmaken van bestellingen, het bedienen van gasten en het voorbereiden van zaalversnijdingen en -bereidingen.

 

Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het opnemen van bestellingen;
  • het bedienen van gasten;
  • het voorbereiden van zaalversnijdingen en –bereidingen.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

80 lestijden

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:

  • Basis zaal
  • Interactie zaal/keuken
  • Onthaal en omgang met gasten

Lessenrooster / inschrijven

1816-70