Je leert wereldwijnen degusteren.

 

Inhoud

De nadruk ligt op:

  • de kenmerken van de verschillende wijnen uit de verschillende regio's buiten Frankrijk
  • het beheren van een wijnvoorraad
  • het verkrijgen van meer inzicht in wereldwijnen via het degusteren
  • het professioneel leren wijnproeven.
  • In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

80 lestijden

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de module:

  • Algemene wijnkennis

Cursisten die werken onder het paritair comité 302 (Horeca) kunnen 50% van hun inschrijvingsgeld terugkrijgen indien ze geslaagd zijn voor een module. Meer info via de FAQ.

Lessenrooster / inschrijven

1804-58