Je leert in de opleiding aandacht te besteden aan je psychosociaal welzijn met sterke punten (kansen) en zwakke punten (noodsituatie).

 

Inhoud

  • Je analyseert je huidige werk- en privéomstandigheden met als bedoeling deze te
  • verbeteren.
  • Je werkt rond timemanagement door op een assertieve manier je agenda in te plannen op vlak van opvoeding, familiale contacten, persoonlijke of professionele projecten en werkomstandigheden.
  • Qrios leert je de meest gunstige omgangsvormen ontdekken met je werkgever, collega’s en derden. Daarna pas je deze inzichten toe op teamvorming en samenwerken waarbij telkens vertrokken wordt vanuit een psychologische noodsituatie zoals bv. een faillissement, eenoudergezin, relatieproblemen, bazenstress, enz.
  • Je wordt vaardig in het adequaat inschatten van een situatie, deze te analyseren en het probleem correct te formuleren om het tenslotte op een gepaste manier aan te pakken.
  • We vertellen je alles over het herkennen van gelijkenissen en verschillen tussen vroeger en nu m.b.t. ouder worden, de zorg naar kinderen en het samenwerken in groep.
  • Je werkt een leerervaringspaper uit waarna een groepspresentatie volgt.

 

Praktisch

120 lesuren

Je hebt de minimumleeftijd van 18 jaar bereikt bij de start van de cursus.

Lessenrooster / inschrijven

Positieve psychologie: organisatie en samenhang   Lesuren Start Einde Inschrijven
Maasmechelen Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 02 sep 2019 01 jun 2020inschrijven
2016-76