Voorkomen is beter dan genezen, maar als een noodsituatie zich voordoet, wil je snel en efficiënt kunnen handelen. Het kan van levensbelang zijn. Bovendien is het wettelijk verplicht (KB 15 december 2010) om als bedrijf of organisatie personen in dienst te hebben die de eerste hulp kunnen verlenen.

Deze opfriscursus hulpverlener is bedoeld voor medewerkers die voor hun bedrijf, voorziening of organisatie al de nodige wettelijke kwalificaties als hulpverlener hebben behaald en jaarlijks verplicht moeten bijscholen. Je hebt dus al de basiscursus voor hulpverlener gevolgd. Een jaarlijkse bijscholing van vier uren is verplicht om te blijven beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Door het volgen van deze opfriscursus blijf je wettelijk in orde.

 

 

 

Inhoud

In deze cursus leer je

  • nieuwste wetenschappelijke inzichten inzake reanimatie en defibrillatie, brand- en vrieswonden
  • actualiseren en verfijnen van je technische vaardigheden
  • gepast reageren bij elektrocutie
  • adequaat omgaan met oogletsels.

 Meer info via vspw@qrios.be.

 

Praktisch

twee halve dagen
  • 30 euro. Een groepsinschrijving van één organisatie of de aanvraag van een factuur kan je bij ‘inschrijven’ vermelden in het vak ‘opmerkingen’.
  • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Je moet geslaagd zijn voor de basiscursus EHBO.

 

Lessenrooster / inschrijven

1864-21